• 15:40 ngày 17.02.2016
  • chính sách
  • 5666 lượt

Chủ Tài Khoản: BÙI XUÂN HIỂN

1. ngân hàng Agribank: 

  • số tài khoản: 2206205188004
  • Chi nhánh Huyện Chương Mỹ

2. ngân hàng vietcombank

  • số tài khoản: 0691000340401
  • chi nhánh Quang Trung - Hà Đông